Prognosis Software Development Trading tools
Elwave product information Support and customer download section ORDER NOW
contact To German site To Spanish site
 
in this section
 
FAQ
Example DDE-Links
The Elliott Wave Principle
Het Elliott Wave Principe
  FAQ | Downloads | Tips & Tricks

Het Elliott Wave Principe

   
Dit hoofdstuk:
   

Volgend hoofdstuk:
Traden met de Elliott Wave

  1. Algemeen
  2. Basis Theorie
  3. Patronen
  4. Trendkanalen
  5. Fibonacci ratios
 
 

1. Algemeen          :: top ::

 

Het Elliott Wave Principe werd aan het eind van de jaren twintig ontdekt door Ralph Nelson Elliott. Hij ontdekte dat er in de aandelenmarkten geen chaos heerst, maar dat markten bewegen in zich herhalende cycli. Die geven de handelingen van mensen weer, veroorzaakt door hun emoties of door massapsychologie. Elliott stelde dat de eb en vloed van massapsychologie zich altijd openbaart in dezelfde zichzelf herhalende patronen, die zich laten onderverdelen in zogenaamde golven.

Elliott baseerde zijn werk gedeeltelijk op de Dow Theorie, die prijsbewegingen ook karakteriseert in termen van golven, maar Elliott heeft het fractale (meetkundige figuur met een grillige vorm) karakter van de marktwerking ontdekt. Hierdoor kon Elliott de specifieke karakteristieken van golfpatronen identificeren, en daarom de markten in grotere diepte analyseren. Hij deed gedetailleerde marktvoorspellingen, gebaseerd op de patronen die hij had geÔdentificeerd.

Fractales zijn meetkundige structuren, die zich op een steeds kleinere schaal oneindig herhalen. De patronen die Elliott ontdekte zijn op dezelfde manier opgebouwd. Een impuls golf, die zich in de richting van de hoofdtrend ontwikkelt, laat altijd vijf golven in het patroon zien. Op een kleinere schaal, binnen elk van de impuls golven van de hiervoor genoemde impuls, zullen weer vijf golven worden gevonden. In dit kleinere patroon, herhaalt hetzelfde patroon zichzelf tot in het oneindige (deze steeds kleinere patronen worden gelabeld als verschillende golfrangordes in het Elliott Wave Principe).

Pas veel later zijn fractals erkend door de wetenschap. In de jaren1980 bewees de wetenschapper Mandelbrot het bestaan van fractals in zijn boek "the Fractal Geometry of Nature". Hij herkende de fractale structuur in allerlei soorten objecten en levensvormen, een fenomeen dat Elliott al in de jaren dertig begreep.

In de 70er jaren verwierf het Wave Principe bekendheid door het werk van Frost en Prechter. Zij publiceerden een legendarisch boek (een must voor iedereen die de Wave bestudeert) over het Elliott Wave Principe (Elliott Wave Principle?key to stock market profits, 1978), waarin zij midden in de crisis van de jaren 70, de grote bullmarkt van de tachtiger jaren voorspelden. Niet alleen voorspelden zij de bullmarkt correct maar Robert R. Prechter voorspelde de krach van 1987 op tijd en duidde het hoogste punt uiterts nauwkeurig aan.

Pas na jaren van studie, leerde Elliott deze terugkerende patronen in de aandelenmarkt te ontdekken. Los van deze patronen baseerde Elliott zijn marktvoorspellingen ook op Fibonacci cijfers. Alles wat hij wist is in verscheidene boeken gepubliceerd, die weer de grondslag legden voor mensen als Bolton, Frost, en Prechter. Maar ook voor de professionele handelaar die deze Elliott Wave Software heeft ontworpen om winstgevende voorspellingen te doen, niet alleen voor de aandelenmarkten, maar voor alle financiŽle markten.

Laten we nu eerst eens kijken naar de patronen die Elliott geÔdentificeerd heeft.

 
 

2. Basis Theorie          :: top ::

 

Volgens natuurkundige wetten: "Veroorzaakt elke actie een tegenreactie". Hetzelfde geldt voor de financiŽle markten. Een koersbeweging omhoog of omlaag moet gevolgd worden door een tegengestelde beweging, want zoals het gezegde luidt: "Wat omhoog gaat moet omlaag komen"(en vice versa).

Koersbewegingen kunnen worden verdeeld in trends enerzijds en correcties of zijwaartse bewegingen anderzijds. Trends laten de hoofdrichting van koersen zien, terwijl correcties tegen de trend in bewegen. In Elliott terminologie worden ze Impuls golven en Correctie golven genoemd.

De Impuls golfformatie heeft vijf onmiskenbare koersbewegingen, drie in de richting van de trend (I, III, en V) en twee tegen de trend in (II and IV).

 

 

Klaarblijkelijk zijn de drie golven in de richting van de trend impulsen en daarom hebben deze golven ook vijf golven. De golven tegen de trend in zijn correcties en samengesteld uit drie golven.

 

 

De Correctie golfformatie heeft gewoonlijk drie, in sommige gevallen vijf of meer uitgesproken koersbewegingen, twee in de richting van de hoofdcorrectie (A en C) en een tegen de richting in (B). Golf 2 en 4 in bovenstaande afbeelding zijn correcties. Deze golven hebben de volgende structuur:

 

Merk op dat deze golven A en C in de richting van de kortere termijntrend gaan, daardoor zijn het impulsen en samengesteld uit vijf golven, u kunt dat in de afbeelding hierboven zien.

 

Een impuls golfformatie gevolgd door een correctiegolf, vormen een Elliott golfrangorde en bestaat uit een trend en een tegenovergestelde trend. Hoewel de patronen hierboven bullish zijn, geldt hetzelfde voor bearmarkten, waar de hoofdtrend omlaag gaat.

De volgende voorbeelden laten het verschil zien tussen een trend (impuls golf)en een correctie (zijwaartse koersbeweging met overlappende golven). Het laat ook zien dat grotere trends bestaan uit (een heleboel) kleinere trends en correcties, maar het ziet er altijd hetzelfde uit.

 

 

Heel belangrijk voor een goed begrip van het Elliott Wave Principe is het basisconcept dat golfstructuren van de hoogste rangorde zijn samengesteld uit kleinere sub-golven, die op hun beurt weer zijn samengesteld uit nog kleinere golven, en zo verder. Ze hebben allemaal min of meer dezelfde structuur (impuls of correctie) als de grotere golf waartoe ze behoren. Elliott onderscheidde negen golfgradaties variŽrend van twee eeuwen tot ťťn uur. Hieronder zijn deze golfrangordes gerangschikt met de benaming die ELWAVE gebruikt om ze te onderscheiden.

 

Golf gradatie

Trend

Correctie

Grand Supercycle

Supercycle

Cycle

Primary

Intermediate

Minor

Minute

Minuette

Sub minuette

 

In de theorie zijn het aantal golfgradaties oneindig, in de praktijk kunt u nog vier andere golfgradaties ontdekken als u naar tik-grafieken kijkt.

Dit houdt in dat u op een beleggingshorizon kunt handelen die u het beste past, van heel agressieve intradag trading tot een langere termijnbelegging. Dezelfde regels en patronen zijn steeds weer toepasbaar. Nu zullen we eens naar de patronen kijken...

 

Volgende: 3. Patronen